Nâng cao vị thế Hải quan Việt Nam trong công tác hợp tác và hội nhập quốc tế

hai-quan-viet-nam

Cùng với sự phát triển 75 năm của ngành Hải quan, công tác hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành Hải quan đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa của ngành Hải quan, tạo thuận lợi cho hàng hoá xuất nhập khẩu, phương […]

Một số điểm mới trong Dự thảo Nghị đinh của Chính phủ để thực thi cam kết thuế Hiệp định EVFTA

Để thực thi các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng dự thảo để trình Chính phủ ký ban hành Nghị định Biểu […]