Cảng Los Angeles (POLA) đã ghi nhận lượng hàng hóa ổn định trong tháng 8, so với cùng tháng năm ngoái, do nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ở Hoa Kỳ.

Trong đó, cảng bận rộn nhất của Hoa Kỳ đã xếp dỡ 954.377TEU trong tháng 8, giảm nhẹ so với cùng tháng năm 2020, khi lưu lượng cảng là 961.833TEU.

Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng hàng đóng container của cảng California đã vượt quá 7,27 triệu TEU, tăng đáng kể 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, số lượng các cont nhập khẩu đã hoàn thành được 485.672TEU trong tháng 8, giảm 6% so với năm trước, khi các nhà bán lẻ Mỹ tăng cường đơn đặt hàng để bổ sung lượng hàng tồn kho thấp, theo cảng Mỹ.

Số lượng container xuất khẩu đã ghi nhận xu hướng giảm 23% so với cùng tháng năm ngoái, giảm xuống 101.292TEU, trong khi mặt khác, các container rỗng đã vượt qua 367.400TEU, cho thấy mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 17%, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ ở Châu Á.

Đây là số lượng container rỗng cao nhất được xử lý tại POLA trong một tháng, vượt qua 361.359 TEU được xử lý vào tháng 5 năm 2021.

“Dữ liệu của Trình tối ưu hóa cổng của chúng tôi cho thấy khối lượng đáng kể hướng tới mục tiêu của chúng tôi trong suốt năm nay và đến năm 2022”, Giám đốc điều hành Cảng Los Angeles, Gene Seroka, người tiếp tục cho biết “cổng đang đồng tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn với hàng chục công chúng và các bên liên quan tư nhân “để quản lý tốt hơn lượng hàng hóa kỷ lục 23% trong các ca đường dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *