Cảng container chính của Brunei, Cảng Muara, đã bắt đầu các công trình mở rộng, dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi công suất xếp dỡ hàng năm của cảng lên 500.000TEU vào năm 2023.

Việc xây dựng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào quý 2 năm 2022 với mục tiêu hoàn thành vào quý 3 năm 2023.

Ông Mohd Fazilah Hj Mohd Yassin, Giám đốc Điều hành của Công ty Cảng Muara, chủ sở hữu và điều hành Cảng Muara, cho biết: “Một kế hoạch tổng thể cho việc mở rộng cảng đang được hoàn thiện với các chuyên gia quốc tế.

Việc nâng cấp nhà ga container là một phần trong chiến lược đa dạng hóa từ dầu khí của Brunei. Mohd Fazilah lưu ý rằng một nghiên cứu khả thi sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2021 và sẽ bao gồm các phép đo thủy văn, mô phỏng điều hướng, đánh giá an toàn và đánh giá tác động môi trường.

Ông cũng đề cập rằng kể từ khi Công ty Cảng Muara bắt đầu vận hành nhà ga, sản lượng hàng năm đã tăng 7%, ngoại trừ năm 2020, khi Covid-19 làm gián đoạn các hoạt động kinh tế.

Năm 2020, Cảng Muara xử lý 106.174TEU, thấp hơn mức trung bình hàng năm là 110.000TEU trong 4 năm trước đó.

Ông Mohd Fazilah cho biết thêm: “Công ty Cảng Muara kỳ vọng lượng hàng thông qua sẽ tăng trưởng trở lại trong năm nay khi thế giới đang phục hồi”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *