Hãng vận chuyển có trụ sở tại Marseille CMA CGM sẽ áp dụng phí dự phòng từ ngày 1 tháng 3 do các chi phí bổ sung do việc định tuyến lại các dịch vụ qua Mũi Hảo Vọng để đi vòng qua Biển Đỏ.

Hãng vận tải biển của Pháp sẽ áp dụng mức phí 1.550 USD/container từ Papua New Guinea đến Bắc Âu, Scandinavia, Ba Lan, Baltic, Đông và Tây Địa Trung Hải, Adriatic và Biển Đen.

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *