CMA CGM đã công bố tăng cước vận chuyển mọi loại hàng hóa (FAK) từ châu Á đến Địa Trung Hải, có hiệu lực từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5 (ngày bốc hàng tại các cảng xuất phát) cho đến khi có thông báo mới:

FROM ASIA 20′ 40’/40’HC
WEST MEDITERRANEAN US$3,800 US$5,200
ADRIATIC US$3,900 US$5,300
EAST MEDITERRANEAN US$3,900 US$5,300
BLACK SEA US$4,000 US$5,400
ALGERIA US$5,100 US$6,800
TUNISIA US$4,600 US$6,200
LIBYA US$5,000 US$6,700
MOROCCO US$4,600 US$6,100

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *