Hãng vận chuyển CMA CGM có trụ sở tại Marseille thông báo cập nhật tuyến Asea Kenya, cung cấp một ghé cảng đi thẳng hàng tuần đến cảng Qingdao.

Đặc biệt, bắt đầu với tàu container Emmanuel P đóng năm 2005 với thời gian dự kiến ​​đến Thanh Đảo vào ngày 9 tháng 10, tuyến Asea Kenya sẽ có một ghé cảng hàng tuần đi thẳng đến Thanh Đảo và thời gian vận chuyển nhanh hơn từ Bắc Trung Quốc đến Kenya.

Vòng xoay mới sẽ là Thanh Đảo (Trung Quốc) – Thượng Hải (Trung Quốc) – Ninh Ba (Trung Quốc) – Nam Sa (Trung Quốc) – Singapore – Port Klang (Malaysia) – Mombasa (Kenya) – Singapore – Thanh Đảo.

CMA CGM cho biết tuyến của họ sẽ cần 27 ngày từ Thanh Đảo đến Mombasa, 24 ngày từ Thượng Hải đến Mombasa và 20 ngày từ Nansha đến cảng Kenya.

Theo công ty, các container hiện đang trung chuyển tại Colombo tới Mogadishu, Nacala và Comoros sẽ được chuyển qua Mombasa và được xếp trên tuyến NOURA của hãng, tuyến này sẽ bổ sung Mombasa vào vòng xoay cảng trước Mogadishu.

Mogadishu, Nacala và Comoros hiện sẽ được cung cấp nhanh hơn 9 ngày từ châu Á, trong khi Mayotte sẽ tiếp tục được phục vụ trung chuyển tại Mombasa trên tuyến JEDDEX và Zanzibar và Tanga sẽ tiếp tục được cung cấp qua Mombasa.

Sources: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *