CMA CGM đã thông báo cho khách hàng của mình về việc triển khai Phụ phí Mùa cao điểm (PSS02) có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 (ngày bốc hàng) cho đến khi có thông báo mới.

Khoản phụ phí này áp dụng cho các lô hàng từ Trung Quốc đến nhiều điểm đến khác nhau bao gồm Angola, Congo, DRC, Namibia, Gabon, Cameroon, Nigeria, Côte d’Ivoire, Benin, Ghana, Togo và Equatorial Guinea.

Mức phụ phí đối với hàng khô trên các tuyến này được ấn định ở mức 200 USD/TEU.

Ngoài ra, hãng vận tải Pháp đã áp dụng một khoản Phụ phí Mùa cao điểm khác cho các chuyến hàng từ Bắc & Trung Trung Quốc đến Liberia, Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Cape Verde và Sao Tome & Principe. Đối với tuyến này, khoản phụ phí đối với hàng khô là 150 USD/TEU.

Ngoài ra, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2024 (ngày bốc hàng) cho đến khi có thông báo mới, CMA CGM đã công bố áp dụng Phụ phí Mùa cao điểm đối với các chuyến hàng xuất phát từ Nam Trung Quốc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á và đến Liberia, Senegal, Mauritania , Gambia, Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Cape Verde, và Sao Tome & Principe. Phụ phí áp dụng cho hàng khô và được ấn định ở mức 500 USD/TEU.

Ngoài ra, đối với các chuyến hàng xuất phát từ Bắc Trung Quốc và đến Liberia, Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Cape Verde, và Sao Tome & Principe, Phụ phí Mùa cao điểm là 150 USD/TEU đối với hàng khô.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 (ngày bốc hàng) cho đến khi có thông báo mới, CMA CGM đã áp dụng Phụ phí Mùa cao điểm đối với các lô hàng xuất phát từ Trung Quốc và đến Nigeria, Côte d’Ivoire, Benin, Ghana, Togo và Equatorial Guinea. Phụ phí áp dụng cho hàng khô và được ấn định ở mức 450 USD/TEU.

Hơn nữa, đối với các chuyến hàng xuất phát từ Hàn Quốc và đến Nigeria, Côte d’Ivoire, Benin, Ghana, Togo, Guinea Xích Đạo, Angola, Congo, DRC, Namibia, Gabon và Cameroon, Phụ phí Mùa cao điểm là 100 USD/TEU đối với hàng khô đã được thực hiện.

Hơn nữa, bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2024 (ngày bốc hàng) cho đến khi có thông báo mới, CMA CGM đã áp dụng Phụ phí Mùa cao điểm đối với các lô hàng xuất phát từ Bắc & Trung Trung Quốc và đi đến Liberia, Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Cape Verde và Sao Tome & Principe. Khoản phụ phí này áp dụng cho hàng khô lên tới 500 USD/TEU.

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *