CU Lines vessel

Tàu container của hãng tàu CU Lines (Ảnh: Cyberlogitec/Splash 247)

Các dịch vụ mới là CPX (China-Philippines) và CT3 (China –Thailand) sẽ lần lượt ra mắt vào ngày 2 tháng 7 và ngày 15 tháng 7 để mở rộng các dịch vụ vận chuyển nhanh ở các khu vực châu Á.

Hải trình của dịch vụ CPX(CPX service) là Qingdao-Shanghai-Ningbo-Manila North-Manila South.

Hải trình của dịch vụ CT3 (CT3 service) sẽ là Hong Kong -Qinzhou-Hai phong-Bangkok-Laem Chabang.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, hãng tàu CULines sẽ khai trương dịch vụ CBS (CBS service) kết nối trực tiếp Ninh Ba (Ningbo), Trung Quốc và Santos, Brazil. Dưới sự hợp tác với Hãng tàu COSCO, tàu Cosco Shipping Honor sẽ được triển khai trên tuyến này.

Nguồn: Vỹ Khang Logistics (Theo Seatrade Maritime)