Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa Kỳ (FMC) đang lấy ý kiến ​​công chúng về việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng có tạo ra các điều kiện đảm bảo việc ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu các hãng vận tải thông thường và các nhà khai thác cảng hàng hải (MTO) chia sẻ thông tin với các chủ hàng, chủ xe tải và đường sắt hay không.

 

Đạo luật Cải cách Vận tải Biển năm 2022 (OSRA), được ban hành thành Luật Công 117-146, cho phép Ủy ban Hàng hải Liên bang ban hành lệnh khẩn cấp như vậy sau khi lấy ý kiến ​​từ thương mại về ba câu hỏi.

Thứ nhất, liệu sự tắc nghẽn có tạo ra tình trạng khẩn cấp ở mức độ như vậy để có tác động tiêu cực đáng kể đến khả năng cạnh tranh và độ tin cậy của hệ thống cung cấp vận tải biển quốc tế hay không.

Thứ hai, liệu một lệnh khẩn cấp do Ủy ban ban hành có làm giảm thiểu tình trạng khẩn cấp hay không.

Thứ ba, phạm vi thích hợp của lệnh khẩn cấp do Ủy ban ban hành.

Lệnh khẩn cấp có thể được duy trì trong tối đa 60 ngày, mặc dù Ủy ban có thể gia hạn lệnh. Cả việc phát hành và gia hạn đều cần có sự biểu quyết nhất trí của Ủy ban.

Theo: Container-news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *