Cảng Yokohama đã xử lý tổng cộng 225.523 TEU trong tháng 2, giảm 8,9% so với cùng tháng năm 2022.

Trong đó, xuất nhập khẩu của cảng Nhật Bản chiếm tổng cộng 199.510 TEU, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong sự cố, đã có sự sụt giảm trong cả hai lĩnh vực. Xuất khẩu giảm 1,4% xuống 113.267 TEU và nhập khẩu giảm 18,1% xuống 86.243 TEU.

Trong khi đó, container nội địa đạt 26.013 TEU, giảm 5,2%.

Theo: Container-news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *