ISF-la-gi

ISF – Importer Security Filing (10+2)

ISF là gì?

ISF (viết tắt của từ Importer Security Filing) là khai báo an ninh cho người nhập khẩu khi nhập hàng hóa vào Mỹ. ISF còn được gọi là “10 + 2”, là hồ sơ theo yêu cầu của CBP để ghi lại thông tin và chi tiết nhập khẩu, khi các chuyến hàng đi từ điểm này đến điểm khác.

Các nhà nhập khẩu không khai báo ISF đúng cách trước khi hàng hóa của họ vận chuyển sẽ bị phạt 5.000 USD. ISF phải được truyền ít nhất 24 giờ trước khi chuyến hàng khởi hành đến Hoa Kỳ.

Các thông tin yêu cầu khai báo ISF gồm những gì?

10 thông tin từ nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp và 2 thông tin từ hãng vận chuyển:

Từ nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp:

 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp)
 • Tên và địa chỉ của người bán (hoặc chủ sở hữu)
 • Tên và địa chỉ của người mua (hoặc chủ sở hữu)
 • Tên và địa chỉ người giao hàng
 • Nơi đóng hàng vào container
 • Tên và địa chỉ của người gom hàng
 • Số hồ sơ Đơn vị nhập khẩu
 • Số người nhận hàng
 • Nước xuất hàng
 • Biểu thuế quan hài hòa hàng hóa cho từng sản phẩm của lô hàng

Từ hãng tàu:

 • Kế hoạch xếp hàng lên tàu
 • Thông báo trạng thái container

Ngoài ra, người nộp ISF sẽ cần số vận đơn để liên kết việc khai ISF với việc khai AMS (manifest) phù hợp.

 • Số MBL và SCAC
 • Số AMS HBL và SCAC