cosco-schedule

1. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SHANGHAI – NINGBO (Dịch vụ CIT)

 

VESSEL NAME

 

 

 

VOYAGE NO.

 

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI

NINGBO

FRI-SAT

 

SHA04

NGB05

08 days

09 days

EVER CROWN

007N

1-May

9-May

10-May

ADVANCE

051N

8-May

16-May

17-May

EVER OCEAN

001N

15-May

23-May

24-May

 

22-May

BLANK

EVER CROWN

008N

29-May

6-Jun

7-Jun

ADVANCE

052N

5-Jun

13-Jun

14-Jun

2. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SHEKOU – XIAMEN (Dịch vụ CV1)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE

NO.

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHEKOU

HONG KONG

FUZHOU

INCHON

QINGDAO

SHANGHAI

SUN

3 days

4 days

6 days

8 days

9 days

11 days

INTERASIA MOMENTUM

N014

3-May

6-May

7-May

9-May

11-May

12-May

14-May

ZHONG GU HUANG HAI

N001

10-May

13-May

14-May

16-May

18-May

19-May

21-May

BOX ENDEAVOUR

N116

17-May

20-May

21-May

OMIT

25-May

26-May

28-May

INTERASIA MOMENTUM

015N

24-May

27-May

28-May

30-May

1-Jun

2-Jun

4-Jun

ZHONG GU HUANG HAI

N002

31-May

3-Jun

4-Jun

6-Jun

8-Jun

9-Jun

11-Jun

BOX ENDEAVOUR

N117

7-Jun

10-Jun

11-Jun

13-Jun

15-Jun

16-Jun

18-Jun

INTERASIA MOMENTUM

016N

14-Jun

17-Jun

18-Jun

20-Jun

22-Jun

23-Jun

25-Jun

3. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> RIZHAO – QINGDAO – NINGBO (Dịch vụ NEW CV2-N SERVICE)

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE

NO.

 

 

ETD

 

ETA

HO CHI MINH

QINGDAO

RIZHAO

NINGBO

XINGANG

QINGDAO

SHANGHAI

NINGBO

SAT

 

TAO06

RZH01

NGB04

TSN01

TAO06

SHA07

NGB04

07 days

08 days

10 days

10 days

12 days

14 days

16 days

CSCL SAO PAULO

077N

24-Apr

1-May

2-May

4-May

CSCL CALLAO

064N

1-May

8-May

9-May

11-May

CSCL PANAMA

1068N

8-May

BLANK

CSCL MANZANILLO

066N

15-May

22-May

23-May

25-May

ZHONG HANG SHENG

134N

22-May

29-May

30-May

1-Jun

AS PENELOPE

085N

29-May

5-Jun

6-Jun

8-Jun

CSCL CALLAO

065N

5-Jun

12-Jun

13-Jun

15-Jun

4. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> HONG KONG – FUZHOU – QUANZHOU – SHANTOU – SHEKOU (Dịch vụ NEW CV3)

 

 

VESSEL NAME

 

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HOCHIMINH

HONG KONG

FUZHOU

QUANZHOU
SHIHU

SHANTOU

SHEKOU

NANSHA

SHANGHAI

SAT

HKG01

FZN01

QZJ04

SWA06

SHK01

NEW PORT

SHA07

JT GLORY

036N

1-May

4-May

6-May

7-May

8-May

10-May

11-May

WAN HAI 282

N136

8-May

11-May

13-May

14-May

15-May

17-May

18-May

JT GLORY

037N

15-May

18-May

20-May

21-May

22-May

24-May

25-May

WAN HAI 282

N137

22-May

25-May

27-May

28-May

29-May

OMIT

OMIT

JT GLORY

038N

29-May

1-Jun

3-Jun

4-Jun

5-Jun

7-Jun

8-Jun

5. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SHANGHAI – XIAMEN (Dịch vụ NEW CV5)

VESSEL NAME

 

 

 

VOYAGE

NO.

 

 

ETD

ETA

HOCHIMINH

SHANGHAI

XIAMEN

FRI

 

SHA07

XMN01

6 days

9 days

IBN AL ABBAR

211N

30-Apr

6-May

9-May

SINOTRANS BANGKOK

2117N

7-May

13-May

16-May

IBN AL ABBAR

212N

14-May

20-May

23-May

SINOTRANS BANGKOK

2119N

21-May

27-May

30-May

IBN AL ABBAR

213N

28-May

3-Jun

6-Jun

SINOTRANS BANGKOK

2121N

4-Jun

10-Jun

13-Jun

6. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> XIAOCHAN BEACH – QINZHOU – ZHANJIANG – HONGKONG – SHEKOU – NANSHA – YANTIAN (Dịch vụ NEW CVX1)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NO.

 

ETD

ETA 

HO CHI MINH

XIAOCHAN BEACH
(YANGPU)
XCT01

QINZHOU

ZHANJIANG

HONGKONG
(HKG01)

SHEKOU
(SHK01)

NANSHA

YANTIAN

WED

3 days

5 days

6 days

8 days

8 days

9 days

10 days

JINYUNHE

362N

5-May

8-May

10-May

11-May

13-May

13-May

14-May

15-May

MIYUNHE

359N

12-May

15-May

17-May

18-May

20-May

20-May

21-May

22-May

JINYUNHE

363N

19-May

22-May

24-May

25-May

27-May

27-May

28-May

29-May

MIYUNHE

360N

26-May

29-May

31-May

1-Jun

3-Jun

3-Jun

4-Jun

5-Jun

JINYUNHE

364N

2-Jun

5-Jun

7-Jun

8-Jun

10-Jun

10-Jun

11-Jun

12-Jun

7. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> QINZHOU – XIAOCHAN BEACH (Dịch vụ QVS)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NO.

 

 

ETD

 ETA

 

HO CHI MINH

ZHANJIANG

QINZHOU

XIAOCHAN BEACH
(YANGPU)
XCT01

WED

4 days

3 days

6 days

CAPE FERROL

083N

28-Apr

OMIT

OMIT

OMIT

PRESIDIO

057N

5-May

SLIDE DOWN

PRESIDIO

057N

12-May

OMIT

15-May

18-May

TBA

 

19-May

OMIT

22-May

25-May

PRESIDIO

058N

26-May

OMIT

29-May

1-Jun

TBA

 

2-Jun

OMIT

5-Jun

8-Jun

8. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> HONG KONG – SHEKOU – INCHON – DALIAN – XINGANG – QINGDAO (Dịch vụ CHL)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE NO.

 

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

HONG KONG
(HKG04 )

SHEKOU

INCHON

XINGANG
(TSN01)

DALIAN

QINGDAO

WED

3 days

4 days

7 days

10 days

11 days

12 days

XUTRA BHUM

901N

5-May

8-May

9-May

12-May

15-May

16-May

17-May

GH BORA

062N

12-May

15-May

16-May

19-May

22-May

23-May

24-May

YM CREDENTIAL

015N

19-May

22-May

23-May

26-May

29-May

30-May

31-May

XUTRA BHUM

902N

26-May

29-May

30-May

2-Jun

5-Jun

6-Jun

7-Jun

GH BORA

063N

2-Jun

5-Jun

6-Jun

9-Jun

12-Jun

13-Jun

14-Jun

YM CREDENTIAL

016N

9-Jun

12-Jun

13-Jun

16-Jun

19-Jun

20-Jun

21-Jun

9. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SHANGHAI – BUSAN – KWANGYANG (Dịch vụ CKI)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NO.

 

 

ETD

ETA

HO CHI MINH 

SHANGHAI
SHA07

BUSAN

KWANGYANG

WED

6 days

8 days

9 days

KMTC SHIMIZU

2104N

28-Apr

4-May

6-May

7-May

KMTC PENANG

2104N

5-May

11-May

13-May

14-May

KMTC XIAMEN

2105N

12-May

BLANK SAILING

 

 

19-May

BLANK SAILING

KMTC SHIMIZU

2105N

26-May

1-Jun

3-Jun

OMIT

KMTC PENANG

2105N

2-Jun

8-Jun

10-Jun

11-Jun

10. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SHEKOU – HONG KONG (Dịch vụ KTX1)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE

 NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

 SHEKOU

HONGKONG

TUE

3 days

3 days

ST GREEN

043N

27-Apr

OMIT

OMIT

KETA

035N

4-May

OMIT

OMIT

DELAWARE TRADER

030N

11-May

14-May

14-May

SPECTRUM N

013N

18-May

21-May

21-May

BUXMELODY

158N

25-May

28-May

28-May

KETA

036N

1-Jun

4-Jun

4-Jun

11. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> KAOHSIUNG – KEELUNG – HONGKONG (Dịch vụ THX-A)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE NO.

 

 

HO CHI MINH

 

KAOHSIUNG

 

KEELUNG

HONG KONG

 

03-04 days

 

5 days

07 days

 

ETD: THU

KHH05

KHH04

KEL-ULIC

HKG04

HKG01

AMALIA C

094A

29-Apr

 

3-May

4-May

 

6-May

ST EVER

082A

06-May

 

10-May

11-May

 

13-May

YM CELEBRITY

019A

13-May

16-May

 

18-May

 

20-May

TBA

 

20-May

23-May

 

25-May

 

27-May

TBA

 

27-May

 

 

 

 

3-Jun

12. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> KAOHSIUNG – TAICHUNG (Dịch vụ THX-B)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NO.

 

 

HO CHI MINH

KAOHSIUNG

 

TAICHUNG

 

ETD : TUE

KHH05

KHH04

TCH01

TCH03

ST EVER

081B

27-Apr

 

30-Apr

 

1-May

YM CELEBRITY

018B

4-May

 

7-May

 

8-May

AMALIA C

094B

11-May

 

14-May

 

15-May

ST EVER

082B

18-May

 

21-May

 

22-May

YM CELEBRITY

019B

25-May

 

28-May

 

29-May

TBA

 

1-Jun

4-Jun

 

 

5-Jun

13. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> PORT KELANG WEST – PASIR GUDANG (Dịch vụ VTS DIRECT)

VESSEL NAME

 

VOYAGE

NUMBER

HO CHI MINH

SINGAPORE

PORT KLANG WEST

PASIR GUDANG

ETD:  SUN

2 days

4 days

5 days

GREEN HORIZON

106S

25-Apr

27-Apr

29-Apr

OMIT

SANTA LOUKIA

155S

2-May

4-May

6-May

OMIT

CAPE FAWLEY

054S

9-May

11-May

13-May

14-May

GREEN HORIZON

107S

16-May

18-May

20-May

21-May

SANTA LOUKIA

158S

23-May

25-May

27-May

28-May

CAPE FAWLEY

055S

30-May

1-Jun

3-Jun

4-Jun

GREEN HORIZON

108S

6-Jun

8-Jun

10-Jun

11-Jun

14. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> JAKARTA (Dịch vụ IHX NEW DIRECT)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NUMBER

 

 

HO CHI MINH

 

SINGAPORE

JAKARTA (Tanjung Priok)

2 days

5 days

 

ETD: MON

 

TSJ terminal (JKT09)

JICT terminal (JKT01)

LADY OF LUCK

153S

26-Apr

28-Apr

1-May

 

CSCL LIMA

105S

3-May

5-May

 

8-May

LADY OF LUCK

154S

10-May

12-May

15-May

 

CSCL LIMA

106S

17-May

19-May

 

22-May

LADY OF LUCK

155S

24-May

26-May

29-May

 

CSCL LIMA

107S

31-May

2-Jun

 

5-Jun

15. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SEMARANG – SURABAYA (via PORT KELANG)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
HO CHI MINH

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETD

ETA

SUN

PORT KLANG WEST

PORT KLANG WEST

SEMARANG

SURABAYA

GREEN HORIZON

106S

25-Apr

29-Apr

HIGHWAY 135S

4-May

 

9-May

TBA

5-May

9-May

 

SANTA LOUKIA

155S

2-May

6-May

GFS PEARL 009S

11-May

 

16-May

TBA

12-May

16-May

 

CAPE FAWLEY

054S

9-May

13-May

HIGHWAY 136S

18-May

 

23-May

TBA

19-May

23-May

 

GREEN HORIZON

107S

16-May

20-May

GFS PEARL 010S

25-May

 

30-May

TBA

26-May

30-May

 

SANTA LOUKIA

158S

23-May

27-May

HIGHWAY 137S

1-Jun

 

6-Jun

TBA

2-Jun

6-Jun

 

CAPE FAWLEY

055S

30-May

3-Jun

GFS PEARL 011S

8-Jun

 

13-Jun

TBA

9-Jun

13-Jun

 

16. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> SUBIC BAY – NORTH MANILA – GENERAL SANTOS – DAVAO (PHILIPPINES) via SINGAPORE

FEEDER VESSEL  

 

 

 ETD

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

SUBIC BAY

NORTH MANILA

GENERAL SANTOS

DAVAO

SLIDE DOWN

 

CAT LAI

1-May

SAT

3-May

14-May

14-May

 

 

SANTA LOUKIA

155S

CAT LAI

2-May

SUN

4-May

 

 

12-May

14-May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSCL LIMA

105S

CAT LAI

3-May

MON

5-May

 

 

 

 

PRESIDIO

057S

TCHP

8-May

SAT

10-May

21-May

21-May

 

 

CAPE FAWLEY

054S

CAT LAI

9-May

SUN

11-May

 

 

19-May

21-May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADY OF LUCK

154S

CAT LAI

10-May

MON

12-May

 

 

 

 

TBA

 

TCHP

15-May

SAT

17-May

28-May

28-May

 

 

GREEN HORIZON

107S

CAT LAI

16-May

SUN

18-May

 

 

26-May

28-May

LUDWIG SCHULTE

011S

CAT LAI

17-May

MON

21-May

 

 

 

 

CSCL LIMA

106S

CAT LAI

17-May

MON

19-May

 

 

 

 

PRESIDIO

058S

TCHP

22-May

SAT

24-May

4-Jun

4-Jun

 

 

SANTA LOUKIA

158S

CAT LAI

23-May

SUN

25-May

 

 

2-Jun

4-Jun

LUDWIG SCHULTE

012S

CAT LAI

24-May

MON

28-May

 

 

 

 

LADY OF LUCK

155S

CAT LAI

24-May

MON

26-May

 

 

 

 

TBA

 

TCHP

29-May

SAT

31-May

11-Jun

11-Jun

 

 

CAPE FAWLEY

055S

CAT LAI

30-May

SUN

1-Jun

 

 

9-Jun

11-Jun

LUDWIG SCHULTE

013S

CAT LAI

31-May

MON

4-Jun

 

 

 

 

CSCL LIMA

107S

CAT LAI

31-May

MON

2-Jun

 

 

 

 

17. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> PENANG (via PORT KLANG)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
HO CHI MINH

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETD

ETA

SUN

PORT KLANG WEST

PORT KLANG WEST

PENANG

GREEN HORIZON

106S

25-Apr

29-Apr

XIN YING KOU 205S

4-May

6-May

CMA CGM CORAL 0IH65S1NC

6-May

8-May

SANTA LOUKIA

155S

2-May

6-May

COSCO JEDDAH 058S

11-May

13-May

ZARNATA EXPRESS 9S

13-May

15-May

CAPE FAWLEY

054S

9-May

13-May

XIN RI ZHAO 326S

18-May

20-May

SEASPAN VANCOUVER 0IH69S1NC

20-May

22-May

GREEN HORIZON

107S

16-May

20-May

SPIL KARTINI 010S

25-May

27-May

TS TAICHUNG 21005S

27-May

29-May

SANTA LOUKIA

158S

23-May

27-May

XIN YING KOU 206S

1-Jun

3-Jun

CMA CGM CORAL 0IH6DS1NC

3-Jun

5-Jun

CAPE FAWLEY

055S

30-May

3-Jun

COSCO JEDDAH 059S

8-Jun

10-Jun

ZARNATA EXPRESS 10S

10-Jun

12-Jun

18. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> CHITTAGONG (via PORT KELANG)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD HOCHIMINH

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETD

ETA

SUN

PORT KLANG WEST

PORT KLANG WEST

CHITTAGONG

GREEN HORIZON

106S

25-Apr

29-Apr

MARINE BIA 103N

1-May

8-May

TBA

2-May

8-May

SANTA LOUKIA

155S

2-May

6-May

SINAR SORONG 107N

8-May

15-May

TBA

9-May

15-May

CAPE FAWLEY

054S

9-May

13-May

MARINE BIA 104N

15-May

22-May

TBA

16-May

22-May

GREEN HORIZON

107S

16-May

20-May

SINAR SORONG 108N

22-May

29-May

TBA

23-May

29-May

SANTA LOUKIA

158S

23-May

27-May

TBA

29-May

5-Jun

TBA

30-May

5-Jun

CAPE FAWLEY

055S

30-May

3-Jun

TBA

5-Jun

12-Jun

TBA

6-Jun

12-Jun

19. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH >>> CHENNAI – VISAKHAPATNAM – KATTUPALLI (INDIA)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
HCM

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETD
PKG

ETA

SUN

PORT KLANG WEST

CHENNAI

VISAKHAPATNAM

KATTUPALLI

GREEN HORIZON

106S

25-Apr

29-Apr

OOCL ZHOUSHAN 230W

2-May

7-May

 

9-May

ZANTE 086W

30-Apr

6-May

10-May

 

SANTA LOUKIA

155S

2-May

6-May

TONGVA W010

9-May

14-May

 

16-May

CMA CGM BERLIOZ 0FD2XW1MA

7-May

13-May

17-May

 

CAPE FAWLEY

054S

9-May

13-May

ATHENS BRIDGE 118W

16-May

21-May

 

23-May

TBA

14-May

20-May

24-May

 

GREEN HORIZON

107S

16-May

20-May

COSCO DURBAN 092W

23-May

28-May

 

30-May

TBA

21-May

27-May

31-May

 

SANTA LOUKIA

158S

23-May

27-May

WAN HAI 511 W071

30-May

4-Jun

 

6-Jun

TABEA 896W

28-May

3-Jun

7-Jun

 

CAPE FAWLEY

055S

30-May

3-Jun

OOCL ZHOUSHAN 231W

6-Jun

11-Jun

 

13-Jun

SUEZ CANAL 21004W

4-Jun

10-Jun

14-Jun

 

Ghi chú: Lịch tàu trên đây có thể thay đổi có /không có thông báo trước.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải về lịch tàu COSCO tuyến Châu Á bằng file excel tại đây: COSCO schedule

Các yêu cầu về báo giá & booking, vui lòng liên hệ:

COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.38290000       Fax: 84.8. 35208111

Yêu cầu báo giá[email protected]

Yêu cầu booking[email protected]