Theo kết quả mới nhất của cảng Canada, khối lượng container giảm so với mức tháng 5 năm 2023 tại Cảng Montreal.

Tổng lưu lượng container tại cảng đạt 132.380 TEU trong tháng 5, giảm 3,7% so với cùng tháng năm 2023, trong khi tính từ đầu năm đến nay, lưu lượng container giảm 2,1%.

Trong tổng số tháng 5, 115.043 TEU được xếp container trong khi 17.337 TEU là container rỗng. Khối lượng nhập khẩu giảm 4,6%, trong khi khối lượng xuất khẩu giảm 2,8%.

Cảng thống kê có 28 tàu container cập cảng trong tháng 5, trong đó từ đầu năm có 143 tàu cập cảng. Để so sánh, cảng báo cáo có 34 tàu vào tháng 5 năm 2023, với 150 tàu được tính từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023.

Tổng khối lượng container đại diện cho khối lượng từ năm khu cảng container của Montreal: Cast, Racine, Maisonneuve, Viau và Bickerdike.

Cảng do Chính quyền Cảng Montreal điều hành, tự coi mình là cảng container lớn nhất ở miền Đông Canada, xử lý hàng hóa có container và không container, hàng rời chất lỏng và hàng rời khô. Cảng cũng là cảng container duy nhất ở tỉnh Quebec

.

Nguồn bài viết: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *