Ocean Network Express (ONE) sẽ nâng cấp tuyến Trung Quốc Ấn Độ Pakistan (CIP), bắt đầu từ chu kỳ ETA đi hướng tây tại Thượng Hải vào ngày 31 tháng 10.

Vòng xoay tuyến cập nhật của tuyến CIP sẽ là Shanghai (Trung Quốc), Ninh Ba (Trung Quốc), Shekou (Trung Quốc), Singapore, Port Kelang (Malaysia), Nhava Sheva (Ấn Độ), Karachi (Pakistan), Mundra (Ấn Độ), Colombo (Sri Lanka), Cảng Kelang (Malaysia), Hồng Kông (Trung Quốc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *