FMC là giấy phép mà US Federal Maritime Commission yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải có như là trung gian vận chuyển hàng hóa (Ocean Transportation Intermediary-OTI) trước khi công ty đi vào hoạt động. Quy định này áp dụng cho cả xuất khẩu và nhập khẩu.

FMC cung cấp 3 loại giấy phép:

=> Giấy phép FMC để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa tuyến Mỹ là một yêu cầu bắt buộc tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *