cang-colon-container-terminal-panama-port

Cảng Colon Container Terminal (CCT) ở Panama

Cảng quốc tế Manzanillo-Panama (Manzanillo International Terminal-Panama – viết tắt MIT), nằm ở phía bờ Đại Tây Dương dẫn đầu về sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng container với 671.473teu, tăng 7,9%. Tiếp theo là cảng Balboa, nằm ở phía bờ Thái Bình Dương, vận chuyển 558.060 teu, tăng 22,7%.

Cảng Colon Container Terminal (CCT) do Evergreen quản lý, nằm ở phía bờ Đại Tây Dương, cũng cho thấy mức tăng trưởng mạnh 19,2% với sản lượng 198.170 teu. CCT, năm đầu tiên sau ba năm sụt giảm, đã quay trở lại con số khả quan.

Tuy nhiên, Cảng quốc tế PSA Panama, là cảng đứng thứ ba về lượng hàng hóa thông qua với 282.223 teu nhưng bị giảm 3,2%.

Ngoài ra, Cảng Cristobal nằm ở phía bờ Đại Tây Dương do Hutchison Ports quản lý, cũng giảm 6% xuống 270.381 teu.

Nguồn: Vỹ Khang (Theo SeatradeMaritimes)