Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 02/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh 20,3% ( tương ứng tăng 1.696 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 10.039 chiếc, tương ứng đạt 209 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 8.343 chiếc với trị giá đạt 213 triệu USD.

Trong tháng 02 năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 5.196 chiếc; từ Inđônêxia với 3.300 chiếc và từ Trung Quốc với 589 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 02 năm 2021

Chỉ tiêu Tháng

02/2021

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%) Tỷ trọng tháng 02/2021 (%)*
Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng Trị giá
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 6.922 126.710.048 33,0 24,7 69,0 60,6
Ô tô trên 9 chỗ ngồi -100,0 -100,0 0,0 0,0
Ô tô vận tải 2.517 57.053.243 12,9 -5,9 25,1 27,3
Ô tô loại khác 600 25.276.548 -33,8 -49,7 6,0 12,1
Tổng cộng 10.039 209.039.839 20,3 -1,6 100,0 100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 02/2021, có 6.922 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 127 triệu USD, chiếm 69% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng 33% (tương đương tăng 1.657 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.108 chiếc, tăng 84,9% và thành phố Hải Phòng với 2.794 chiếc, giảm 4,7% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 02/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 3.277 chiếc, tăng 13,7% và từ thị trường Inđônêxia với 3.059 chiếc, gấp 2,2 lần so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 02/2021, không phát sinh thủ tục nhập khẩu về Việt Nam đối với xe loại này.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 02/2021 là 2.517 chiếc, với trị giá đạt 57 triệu USD; tăng 12,9% về lượng nhưng giảm 5,9% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.919 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 31,5% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 76% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 241 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia; có 202 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc và có 123 chiếc xuất xứ  từ Nga.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 02/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.421 chiếc, gấp hơn 2 lần; thành phố Hải Phòng với 740 chiếc, giảm 12% và Lạng Sơn với 201 chiếc, giảm 48,7% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 02/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 600 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 25,3 triệu USD. Trong đó, có tới 387 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn và chiếm tỷ trọng tới 65% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính đến hết tháng 02/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 18.367 chiếc, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 13%; ô tô vận tải tăng 25%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 02 tháng/2020 và 02 tháng/2021

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 02/2021 có 345 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 385 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm 10,2% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 93 triệu USD, từ Thái Lan 63 triệu USD, từ Trung Quốc 59 triệu USD, từ Nhật Bản 55,7 triệu USD, từ Ấn Độ ​22,6 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 294 triệu USD, chiếm tỷ trọng 85% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính đến hết tháng 02/2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 730 triệu USD, tăng 11%, tương ứng tăng hơn 72 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Mục nhập này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *