Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong hai tháng đầu năm, với xuất khẩu có phần ưu thế hơn giúp xuất siêu gần 1,3 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai tháng đầu năm ước đạt 95,8 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 48,5 tỷ USD, tăng hơn 23%, còn nhập khẩu đạt 47,2 tỷ USD, tăng gần 26%. Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm ước xuất siêu 1,29 tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng tương tự năm 2020 và những năm trước, mức gia tăng chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo GSO, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu gần 11,5 tỷ USD, tăng 4,4% và chỉ chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, khu vực FDI xuất khẩu hơn 37 tỷ USD, tăng 30% và chiếm 76,4%.

Về nhóm hàng xuất khẩu tỷ trọng cao, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước đạt 26,6 tỷ USD, tăng 27,8%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 17,3 tỷ USD, tăng 18,6%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 22,2%.

Xuất khẩu tới các thị trường chính đều tăng. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với quy mô 14,2 tỷ USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xếp sau là Trung Quốc đạt 8,5 tỷ USD (tăng 54,3%), thị trường EU đạt 6,3 tỷ USD (tăng 22,7%), ASEAN đạt 4,2 tỷ USD (tăng 6,2%), Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD (tăng 16,8%), Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD (tăng 3%).

Tương tự, tăng trưởng nhập khẩu cũng chủ yếu là nhóm FDI. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu hơn 15,6 tỷ USD, tăng 16%, còn khu vực FDI nhập khẩu hơn 31,6 tỷ USD, tăng 31,4%.

Về cơ cấu hàng hóa, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm gần 94% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 26,4%. Nhóm hàng tiêu dùng chiếm 6,3% kim ngạch, ước đạt gần 3 tỷ USD, tăng 18,4%.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hai tháng đạt 17,3 tỷ USD, tăng gần 86% so với cùng kỳ năm trước. Xếp sau là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, EU và Mỹ.

Về thương mại trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 439.700 tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng 1. Tính chung hai tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 904.500 tỷ đồng, tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,52%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *