Tổng khối lượng container tại các cảng lớn của Trung Quốc tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 3, đạt 69,7 triệu TEU.

Trong cùng thời kỳ, tổng khối lượng hàng hóa của các cảng Trung Quốc đã tăng lên hơn 3,8 tỷ tấn, đạt mức tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ sau đây cho thấy dữ liệu thông lượng hàng hóa và thông lượng container của 12 cảng chính ở Trung Quốc.

Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc

Như đã thấy trong bảng, cảng Thượng Hải vẫn là cảng bận rộn nhất của đất nước với 11,47 triệu TEU, mặc dù khối lượng container giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảng Ningbo & Zhoushan là cảng hộp bận rộn thứ hai ở Trung Quốc với 8,19 triệu TEU, đạt mức tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí thứ ba, chúng tôi tìm thấy cảng Thâm Quyến với 6,17 triệu TEU, tuy nhiên với mức giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, phần trăm tăng trưởng lớn nhất được ghi nhận tại các cảng Dalian, Yinkou và Rizao. Đại Liên đánh dấu mức tăng trưởng container hàng năm là 19,7%, Yinkou đạt mức tăng 16,9% và Rizao chứng kiến ​​khối lượng TEU tăng 15,8%.

Mặt khác, Thượng Hải và Thâm Quyến là những cảng duy nhất bị sụt giảm sản lượng container. Thượng Hải báo cáo lượng container giảm 6,4%, trong khi cảng Thâm Quyến chứng kiến ​​sản lượng container giảm 4,9%.

Nguồn: Container-News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *