Cảng Melbourne, Maersk, ANL (công ty con của CMA-CGM), Svitzer, Stolthaven Terminals, HAMR Energy và ABEL Energy đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để điều tra tiềm năng thương mại của việc xây dựng một trung tâm tiếp nhận nhiên liệu metanol xanh tại cảng Melbourne.

Sự hợp tác sẽ xem xét một dự án tiềm năng liên quan đến việc vận chuyển metanol xanh từ các địa điểm sản xuất ở Bell Bay, Tasmania (ABEL Energy) và Portland, Victoria (HAMR Energy) đến Cảng Melbourne cho các dịch vụ lưu trữ và cung cấp nhiên liệu.

Lily D’Ambrosio, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Úc cho biết: “Victoria có chương trình khử cacbon đầy tham vọng nhất trong nước và thông báo này là một ví dụ khác về cách chúng tôi đang dẫn đầu sự phát triển của nhiên liệu tái tạo và thay thế.

Biên bản ghi nhớ đóng vai trò là điểm khởi đầu để các bên hợp tác khám phá các khía cạnh khác nhau của việc xây dựng một trung tâm tiếp nhận nhiên liệu metanol xanh, cũng như xác định bất kỳ vấn đề nào cần phải giải quyết.

“Khử cacbon của ngành hàng hải đang thực sự tăng tốc. Là cảng container lớn nhất của Úc với khoảng 3.000 tàu cập cảng hàng năm, thật hợp lý khi chúng tôi tìm cách hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất để hiểu nhu cầu của thị trường,” Saul Cannon, Giám đốc điều hành của Cảng Melbourne cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *