Các cảng Trung Quốc có sản lượng container tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, với sản lượng container đạt tổng cộng 257 triệu TEU.

Đồng thời, trong 10 tháng, khối lượng hàng hóa tại các cảng Trung Quốc đã vượt 14 tỷ tấn, đánh dấu mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ sau đây minh họa dữ liệu về lượng hàng hóa và container thông qua 12 cảng chính ở Trung Quốc.

Về sản lượng container thông qua, ba cảng hàng đầu đã có kết quả hoạt động vượt trội từ tháng 1 đến tháng 10. Dẫn đầu là Thượng Hải, đạt mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước là 2,8% và xử lý 40,2 triệu TEU.

Cảng Ninh Ba & Chu San tiếp theo sau khi tăng sản lượng container lên 4,5% và xử lý 30,2 triệu TEU. Cảng Thâm Quyến giữ vị trí thứ ba với 24,06 triệu TEU, sản lượng container thông qua giảm 0,5%.

Những con số này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cảng này trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng hàng hóa thông suốt, củng cố vị trí của họ với tư cách là những người chơi chủ chốt trong thương mại toàn cầu.

Chuyển sự chú ý của chúng tôi sang các cảng Trung Quốc có mức tăng trưởng lớn nhất về điểm phần trăm, Vịnh Bắc Bộ dẫn đầu với mức tăng ấn tượng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,51 triệu TEU.

Theo sát là Cảng Yinkou, đảm bảo vị trí thứ hai với mức tăng 14,5%, xử lý 4,37 triệu TEU. Không xa phía sau, Cảng Đại Liên chiếm vị trí thứ ba, tăng 13,1% và vận chuyển 4,05 triệu TEU.

Mặt khác, một số cảng Trung Quốc có mức tăng trưởng hiệu suất thấp hơn trong giai đoạn này. Như đã đề cập trước đó, Thâm Quyến chứng kiến ​​mức giảm nhẹ 0,5%, là cảng duy nhất của Trung Quốc chứng kiến ​​sản lượng giảm.

Cảng Hạ Môn ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,8%, xử lý 10,36 triệu TEU, phản ánh tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với các đối tác khác. Tương tự, cảng Quảng Châu chứng kiến ​​mức tăng trưởng nhẹ 2,5%, xử lý 20,78 triệu TEU.

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *