Panama Canal

MSC vừa công bố sẽ áp dụng Phụ phí kênh Panama (PCS) trị giá 297 USD/container đối với hàng hóa từ Adia đến Caribe quá cảnh qua Kênh đào Panama.

Phụ phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12.

“Trong quý 2 năm 2023, Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama đã quyết định giảm mực nước từ 14,94 xuống 13,41. Bất chấp một số biện pháp tiết kiệm nước được thực hiện trong những tháng qua, tình trạng thiếu lượng mưa trong khu vực đang ảnh hưởng đến mực nước của Kênh đào Panama Do đó, Cơ quan quản lý kênh đào Panama gần đây đã xác nhận những hạn chế hơn nữa liên quan đến số lượng tàu đi qua kênh”, MSC cho biết trong một tuyên bố.

Công ty lưu ý rằng những hạn chế này, kết hợp với việc tăng Thuế kênh được thực hiện vào đầu năm nay, đang có tác động trực tiếp đến tổng chi phí hoạt động của MSC.

Sources: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *