Kết thúc năm 2023, Cảng Long Beach (POLB) xử lý 8.018.668 TEU, giảm 12,2% so với năm trước, nhưng vượt qua mức trước đại dịch được báo cáo vào năm 2019.

Khối lượng nhập khẩu tại cảng California giảm 12,7% xuống 3.804.356 TEU, trong khi xuất khẩu giảm 9,4% xuống 1.282.437 TEU. Ngoài ra, lượng vận chuyển container rỗng giảm 12,7% xuống 2.931.876 TEU.

Cảng Long Beach chứng kiến ​​người hàng xóm Vịnh San Pedro ở Los Angeles đạt được kết quả tốt hơn một chút với 8,634,497 TEU. Tuy nhiên, Cảng Los Angeles (POLA) cũng báo cáo mức giảm khối lượng tương tự so với số liệu năm 2022.

Cảng Long Beach vẫn đóng vai trò quan trọng trong thương mại xuyên Thái Bình Dương, xử lý thương mại trị giá 200 tỷ USD hàng năm và hỗ trợ 2,6 triệu việc làm trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm 575.000 việc làm ở Nam California.

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *