Cảng Los Angeles (POLA) đã xử lý ước tính 935.345 TEU trong tháng Bảy, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019 là 2,5%.

Cảng California đã lập kỷ lục hàng tháng trong 5/7 tháng vào năm 2022.

Giám đốc điều hành POLA, Gene Seroka cho biết, “Chúng tôi tiếp tục vận chuyển số lượng hàng hóa kỷ lục trong khi giải quyết lượng tàu tồn đọng gần 90%, một thành tựu to lớn của tất cả các đối tác của chúng tôi.”

Seroka tiếp tục nói thêm, “Ngay cả với những thách thức về đường sắt hiện nay, các nhà ga hàng hải của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn năm ngoái. Điều đó một phần là do cổng dữ liệu Trình tối ưu hóa cổng của chúng tôi cho phép các bên liên quan của chúng tôi nhìn thấy các góc xung quanh và giải quyết các vấn đề trước khi chúng phát sinh. ”


Trong khi khối lượng hàng hóa chính thức trong tháng 7 vẫn chưa được công bố chính thức, Seroka đưa ra ước tính dự kiến ​​sẽ chỉ thay đổi một chút khi cuối cùng.

Nhập khẩu có tải trong tháng 7 năm 2022 ước tính đạt 485.472 TEU so với năm trước, tăng 3,4% và cao hơn 8% so với mức trung bình của tháng 6 năm năm trước đó. Xuất khẩu hàng hóa có tải ước tính đạt 103.497 TEU, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng container rỗng ước tính đạt 346.376 TEU, tăng 5% so với năm ngoái.

Ngoài ra, bảy tháng đầu năm 2022, cảng Los Angeles đã vận chuyển ước tính 6,349,248 TEU, đúng với kỷ lục được thiết lập vào năm ngoái.

Nguồn: Container-news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *