Cảng New York và New Jersey là cảng bận rộn nhất ở Hoa Kỳ trong tháng 7, vận chuyển 725.479 TEU, tổng lượng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 và nâng tổng số hàng hóa trong tháng 7 của cảng lên 4.465.823 TEU.

Kết quả hàng tháng thể hiện mức giảm 6,5% so với tháng 7 năm 2022, khi cảng xử lý 776.167 TEU.

Hơn nữa, nhập khẩu TEU giảm 7,7% trong tháng 7 so với tháng 7 năm 2022, đạt tổng cộng 372.139 TEU và hàng hóa nhập khẩu đạt tổng cộng 2.269.635 TEU từ tháng 1 đến tháng 7, nghĩa là giảm 22,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 7, xuất khẩu tăng 4,6% so với năm trước với 100.195 TEU. Từ tháng 1 đến tháng 7, Cảng New York và New Jersey báo cáo xuất khẩu 751.527 TEU, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, khối lượng vận tải đường sắt giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 55.069 container. Khối lượng đường sắt giảm 12,8% từ tháng 1 đến tháng 7 so với năm 2022.

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *