​Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 7 năm 2021, cả nước có 18 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 12,53 triệu chiếc, giảm 37,5% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 6 năm 2021.

Như vậy, tính chung trong 7 ​tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 290 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng : Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong 7 tháng đầu năm năm 2021

Tháng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Triệu chiếc

64,7

48,08

60,72

62,45

21,45

20,07

12,53

Tăng/giảm so với tháng trước (%)

-25,7

+26,3

+2,9

-65

-6,5

-37,5%

 

Xem file: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 7 năm2021.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 8 năm 2021 dự kiến được thông báo vào ngày 17/9/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ: www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *