Trong quý 1 năm 2024, tổng doanh thu của Hãng container nước ngoài Phương Đông (OOCL) giảm 9% so với cùng kỳ xuống còn 2 tỷ USD.

Đồng thời, tổng lượng hàng nâng của hãng tăng 3,4% lên 1,8 triệu TEU, với khả năng chịu tải cũng tăng 2,2%. Ngoài ra. hệ số tải tổng thể tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2023.

OOCL cho biết doanh thu bình quân trên mỗi TEU giảm 12% so với quý 1 năm trước.

Nguồn: Container News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *