Cảng Long Beach (POLB) đã xuất bản một bản cập nhật về Cơ sở hỗ trợ đường sắt trên bến tàu B đã được lên kế hoạch, theo đó cơ sở đầu máy sẽ được hoàn thành vào năm 2025.

Cơ sở mới dự kiến ​​sẽ tăng cường đáng kể khả năng tiếp nhiên liệu và cung cấp các tùy chọn bổ sung để xây dựng các đoàn tàu dài hơn, trong khi nhiều đường ray hơn sẽ được thêm vào Cầu tàu B khi quá trình xây dựng được tiến hành.

Toàn bộ dự án dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2032, theo cập nhật của cảng California.

POLB cho biết cơ sở mới là trung tâm của chương trình cải thiện vốn đường sắt. Cảng hy vọng cơ sở mới sẽ chuyển nhiều hàng hóa hơn sang “đường sắt trên bến”, nơi các công-te-nơ được đưa đến và đi từ các bến cảng biển bằng tàu hỏa.

“Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường ray trên bến sạch hơn và hiệu quả hơn vì nó giảm lưu lượng xe tải. Không có xe tải chở hàng nào ghé thăm cơ sở. Thay vào đó, các đoạn tàu nhỏ hơn sẽ được đưa đến cơ sở và nối với nhau thành một đoàn tàu cỡ lớn,” một quan chức cảng giải thích.

Nhóm dự án Cơ sở hỗ trợ đường sắt trên bến tàu B sẽ cập nhật cho công chúng về tình trạng của dự án Cảng Long Beach trong cuộc họp cộng đồng trực tuyến vào ngày 1 tháng 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *