Vào tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảng vụ Ả Rập Xê Út (Mawani) đã công bố mức tăng trưởng 5,31% trong việc xử lý container trên khắp các cảng của mình. Tổng cộng 741.905 TEU đã được xử lý, tăng so với 704.486 TEU được xử lý trong cùng tháng năm 2022.

Số lượng container xuất khẩu tăng 9,72% trong tháng 10, đạt 224.822 TEU, tăng so với 204.903 TEU cùng tháng năm ngoái. Số lượng container nhập khẩu tăng 5,32%, đạt 226.973 TEU, tăng từ 215.503 TEU.

Các hộp trung chuyển tăng 2,12%, đạt 290.110 TEU vào tháng 10 năm 2023, tăng từ 284.080 TEU vào tháng 10 năm 2022.

Ngoài ra, các cảng của Saudi đã xử lý thành công 627.637 tấn hàng tổng hợp, 4.575.549 tấn hàng rời rắn và 11.415.187 tấn hàng rời lỏng.

Các cảng cũng tiếp nhận 109.646 xe, tăng 17,13% so với tổng số 93.611 xe của năm trước. Giao thông hàng hải tăng 5,46%, với khoảng 1.062 tàu so với 1.007 tàu vào tháng 10 năm 2022.

Tuy nhiên, tổng trọng tải trong tháng 10 giảm 5,90%, đạt tổng cộng 24.973.667 tấn hàng hóa, so với 26.539.845 tấn của cùng tháng năm 2022. Trọng lượng lương thực giảm 34,61%, xuống còn 1.609.345 tấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *