200,5 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng năm 2023 của các địa phương thuộc khu vực Đông Nam bộ, dẫn đầu là TP.HCM, đóng góp khoảng 89 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng 2023 của khu vực Đông Nam bộ đạt 200,5 tỷ USD..

Số liệu mới nhất của Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa của các địa phương thuộc khu vực Đông Nam bộ trong 11 tháng năm 2023 đạt hơn 200,5 tỷ USD, chiếm gần 32,4% thương mại của Việt Nam.

Trong đó, TP.HCM duy trì tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu cao nhất cả nước, đạt gần 89 tỷ USD, hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đều ghi nhận kim ngạch xuất – nhập khẩu cao trên 30 tỷ USD với lần lượt 47,7 tỷ USD và 34 tỷ USD.

“Đặt trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, cầu tiêu dùng hàng hóa tại các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU… giảm mạnh, kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa của khu vực Đông Nam bộ vẫn được duy trì”, Bộ Công thương nhận định.

Với kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD, đặc biệt, quy mô xuất khẩu lớn đã góp phần giữ vững vị thế của vùng Đông Nam bộ trong việc dẫn dắt hoạt động xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu của vùng Đông Nam bộ đã có mặt ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó tập trung chủ yếu ở các thị trường truyền thống, đặc biệt với các thị trường mà Việt Nam đã có các Hiệp định thương mại tự do như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN…

Hiện vùng Đông Nam Bộ thu hút vốn FDI lớn nhất chiếm 41,1% tổng vốn FDI của cả nước, đóng vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước.

Để thúc đẩy xuất khẩu cho vùng Đông Nam bộ, theo Thứ trưởng Bộ Công thương, Phan Thị Thắng, mỗi một vùng, mỗi một mô hình phát triển cần có cách thức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường khác nhau. Trong đó, cần nghiên cứu kỹ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ và các lợi thế nội tại của vùng để tìm kiếm cơ hội.

Trong Top 10 địa phương đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong năm ngoái, khu vực Đông Nam bộ vẫn giữ vai trò chủ đạo. TP.HCM dẫn đầu với kim ngạch 47,5 tỷ USD, Bình Dương 32,7 tỷ USD, Đồng Nai 24,6 tỷ USD, Tây Ninh 6,18 tỷ USD, Bà Rịa Vũng Tàu gần 6 tỷ USD, Bình Phước 3,96 tỷ USD.

Xem bài gốc tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *