Cảng Melbourne báo cáo tổng lượng container thông qua, đầy và rỗng, vào tháng 7 năm 2023 đã giảm so với tháng 7 năm 2022.

Cụ thể hơn, khối lượng nhập khẩu nguyên container đã giảm trong tháng 7 năm 2023 so với tháng 7 năm 2022 với các thiết bị gia dụng, đồ nội thất và đồ chơi thấp hơn khối lượng của năm ngoái.

Ngoài ra, khối lượng xuất khẩu nguyên container đã giảm so với tháng 7 năm 2022, với cỏ khô, trấu & thức ăn gia súc và bông thô thấp hơn khối lượng của năm ngoái.

Tổng lượng vận chuyển container rỗng trong tháng 7 năm 2023 đã giảm so với khối lượng của năm ngoái.

 

Nguồn: Container news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *