Maersk đã thông báo tăng cước từ Pakistan, Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ đến Bắc Mỹ, cụ thể là Hoa Kỳ và Canada.

Đặc biệt, việc tăng cước FAK sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 và áp dụng cho tất cả các loại container.

Hãng tàu Đan Mạch đã quyết định tăng cước như sau:

Cảng xuất Cảng đến Mức tăng giá (USD) 20DC Mức tăng giá (USD) 40ALL Mức tăng giá (USD) 45HDry / 40REEF Ngày hiệu lực
Pakistan, Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ
Hoa Kỳ và Canada
US$350
US$500
US$750 / US$1000
1/9/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *