Ocean Network Express (ONE) thông báo rằng họ sẽ bổ sung một ghé cảng tại Hakata ở Nhật Bản vào tuyến Nhật Bản Việt Nam Hải Phòng (JVH) hàng tuần, nối Hải Phòng ở Việt Nam với Hakata trong thời gian hành trình đúng năm ngày.

Vòng quay mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Tuyến mới của JVH sẽ mở rộng phạm vi cảng của ONE tại Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam bằng cách cung cấp thời gian vận chuyển ngắn nhất từ ​​Cao Hùng ở Đài Loan đến Hakata trong ba ngày.

Vòng xoay cảng được cập nhật sẽ là Hakata (Nhật Bản) – Tokyo (Nhật Bản) – Shimizu (Nhật Bản) – Nagoya (Nhật Bản) – Kobe (Nhật Bản) – Pusan ​​(Hàn Quốc) – Keelung Cao Hùng (Đài Loan) – Hải Phòng (Việt Nam) – Cao Hùng – Hakata.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *