Sau tháng 7 bận rộn chứng kiến ​​Cảng New York và New Jersey đạt tổng sản lượng container cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022, tháng 8 chứng kiến ​​hoạt động của cảng giảm xuống mức trước đại dịch.

Cảng đã xử lý 662.740 TEU (366.339 container) trong tháng 8 so với 843.191 TEU (466.640 container) vào tháng 8 năm 2022, giảm 21,4%, nâng tổng sản lượng trong năm 2023 lên 5.128.563 TEU (2.847.453 container).

Theo tuyên bố của cảng, sự sụt giảm này chủ yếu là do các nhà bán lẻ Hoa Kỳ tiếp tục giảm lượng hàng tồn kho quá mức được cung cấp trong thời gian hàng hóa tăng vọt kỷ lục kéo dài hai năm.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 18,6% so với cùng kỳ trong tháng 8, đạt tổng cộng 348.921 TEU. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, lượng hàng nhập khẩu tại Cảng New York và New Jersey đạt 2.618.556 TEU so với 3.345.305 TEU trong cùng kỳ năm 2022 với mức giảm 21,7%.

Xuất khẩu trong tháng 8 đạt tổng cộng 106.025 TEU, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hàng xuất khẩu đạt tổng cộng 857.552 TEU (463.834 container) từ tháng 1 đến tháng 8, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng hàng xuất khẩu giảm 32,1% trong tháng 8, đạt tổng cộng 206.064 TEU. Từ tháng 1 đến tháng 8, tổng lượng hàng xuất khẩu đạt 1.638.833 TEU, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2022. Mặt khác, lượng hàng xuất khẩu tăng 8% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8.

Ngoài ra, vận tải đường sắt giảm 15,4% trong tháng 8 so với mức của năm trước đạt 56.469 container. Khối lượng vận chuyển đường sắt từ tháng 1 đến tháng 8 thấp hơn 13,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trong tháng 8, Cảng New York và New Jersey đã xử lý 28.443 phương tiện, giảm 12,3% so với năm trước.

Nguồn: Container news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *