Câu hỏi từ doanh nghiệp:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm cho đối tác nước ngoài.
Hiện công ty chúng tôi có mua 3 căn hộ chung cư (ở phạm vi bên ngoài khu công nghiệp), sẽ dùng làm nhà ở cho lao động người nước ngoài của doanh nghiệp.
Chúng tôi đang tiến hành tìm mua và lắp đặt các thiết bị nội thất, đồ dùng sinh hoạt cho 3 căn hộ chung cư này.
Vậy cho hỏi các thiết bị này có được hưởng ưu đãi thuế VAT 0% không ?
Kính mong Quý Tổng cục xem xét và tư vấn giúp doanh nghiệp chúng tôi.
Chân thành cám ơn !

Câu trả lời từ Cục Thuế Xuất nhập khẩu:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 30/6/2008 quy định về mức thuế suất 0%.

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này.”

– Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.”

– Căn cứ các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của công ty, các thiết bị công ty mua và lắp đặt các thiết bị nội thất, đồ dùng sinh hoạt cho 3 căn hộ chung cư nêu trên không thuộc  các trường áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *