Câu hỏi từ doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ đối tác Hàn Quốc. Sau khi thông quan hàng hóa và kéo hàng về kho thì phát hiện đối tác gửi nhầm hàng. Lô hàng này vốn được gửi cho khách hàng của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, đối tác của chúng tôi sẽ gửi lô hàng mới cho doanh nghiệp chúng tôi. Và để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí vận chuyển thì họ muốn nhờ doanh nghiệp chúng tôi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng bị nhầm này cho khách hàng của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc chúng tôi làm thủ tục gửi hàng hộ như vậy có được không?
Nếu được thì cần làm những thủ tục hải quan gì?
Các khoản thuế cần phải nộp gồm những khoản mục nào?
Rất mong được cơ quan hải quan tư vấn.

Câu trả lời từ Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thì:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;

c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).

Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thông quan theo quy định…”

– Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty  xuất trả hàng đã nhập khẩu cho khách hàng nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba thì sử dụng mã loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu).

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *