Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa Kỳ (FMC) đã quyết định ban hành Thông báo Bổ sung về Đề xuất Quy tắc (SNPRM) nhằm giải quyết các vấn đề mà những người bình luận đưa ra để phản hồi lại việc từ chối thỏa thuận hoặc đàm phán một cách vô lý đối với quy tắc đề xuất cung cấp không gian cho tàu (Docket 22-24) đã ban hành tháng Chín trước.

Trên thực tế, Ủy ban đã nhận được hơn 200 đơn khiếu nại về phí kể từ khi Đạo luật cải cách vận tải biển năm 2022 (OSRA) được ban hành vào tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, hơn 70 đơn khiếu nại trong số đó đáp ứng các yêu cầu về ngưỡng của FMC để được chuyển đến các nhà điều tra.

Thông báo được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban được tổ chức vào ngày 25 tháng 1, tại Washington, Hoa Kỳ, nơi việc thực thi Đạo luật Cải cách Vận tải biển năm 2022 và tóm tắt về các xu hướng kinh tế và ngành đã được thảo luận trong một phiên họp mở.

Ngoài ra, nhân viên của ủy ban đã báo cáo rằng quy trình khiếu nại về phí đang tỏ ra thành công trong việc thúc đẩy các dàn xếp không chính thức cũng như miễn trừ các hóa đơn trì hoãn và giam giữ. Cụ thể, ước tính hơn 700.000 USD phí đã được các nhà mạng hoàn trả kể từ tháng 6, theo FMC.

Các ủy viên cũng được thông báo tại cùng một cuộc họp rằng cả khối lượng container và giá cước vận chuyển đối với các giao dịch nội địa của Hoa Kỳ đã trở lại mức cơ bản trước đại dịch và chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu từ Hoa Kỳ vẫn tăng nhẹ.

Ủy ban đã nhận được gần 30 ý kiến ​​phản hồi về thông báo đề xuất xây dựng quy tắc (NPRM) về việc Từ chối Thỏa thuận hoặc Thương lượng một cách vô lý. Gần 30 ý kiến ​​đã đưa ra vô số câu hỏi quan trọng đòi hỏi thời gian thích hợp và cơ hội hơn nữa để các ý kiến ​​được xem xét kỹ lưỡng.

Do đó, FMC hy vọng rằng SNPRM sẽ giải quyết những vấn đề đó và tạo cơ hội cho Ủy ban nhận thêm ý kiến ​​công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *