Vỹ Khang xin cập nhật lịch tàu tuyến Việt Nam Bắc Mỹ cosco tuần 15/2021 như sau:

lich-tau-tuyen-viet-nam-bac-my-cosco

1. DIRECT SERVICE TO LONG BEACH (SEA)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

LONG BEACH*

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

WED

TUE

01:00

01:00

15:00

03:00

COSCO SPAIN

043E

7-Apr

8-Apr

27-Apr

4-May

COSCO NETHERLANDS

043E

14-Apr

15-Apr

4-May

11-May

COSCO SHIPPING DENALI

019E

21-Apr

22-Apr

11-May

18-May

COSCO ITALY

046E

28-Apr

29-Apr

18-May

25-May

2. LONGBEACH via HONGKONG (SEA)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

HONGKONG**

LONG BEACH*

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

THU

FRI

TUE

MON

10:00

10:00

08:00

10:00

15:00

18:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

6-Apr

7-Apr

23-Mar

30-Mar

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

13-Apr

14-Apr

30-Mar

6-Apr

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

20-Apr

21-Apr

6-Apr

13-Apr

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

27-Apr

28-Apr

13-Apr

20-Apr

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

4-May

5-May

20-Apr

27-Apr

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

11-May

12-May

27-Apr

4-May

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

18-May

19-May

4-May

11-May

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

25-May

26-May

11-May

18-May

3. LOS ANGELES/OAKLAND DIRECT SERVICE (SEA2)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (GML)

YANTIAN

LOS ANGELES

OAKLAND

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

TUE

WED

WED

MON

TUE

FRI

1200

1800

1700

2300

1800

0400

1800

0400

CMA CGM A. LINCOLN

0TUGRE1MA

1-Apr

2-Apr

1-Sep

7-Apr

22-Apr

26-Apr

omit

CMA CGM PANAMA

0TUGVE1MA

8-Apr

9-Apr

8-Sep

14-Apr

29-Apr

3-May

omit

CMA CGM LYRA

0TUGZE1MA

15-Apr

16-Apr

15-Sep

21-Apr

6-May

10-May

omit

CMA CGM LEO

0TUH3E1MA

22-Apr

23-Apr

22-Sep

28-Apr

13-May

17-May

omit

CMA CGM J. ADAMS

0TUH7E1MA

29-Apr

30-Apr

1-Sep

5-May

20-May

24-May

omit

4. CPNW via HONGKONG & SHANGHAI & NINGBO

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

CMP06

SHA08

PRR01

VAN02

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

PRINCE RUPERT

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

SAT

MON

WED

FRI

10:00

10:00

04:00

03:00

16:30

16:30

16:30

16:30

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

12-Apr

12-Apr

29-Apr

1-May

3-May

5-May

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

19-Apr

19-Apr

6-May

8-May

10-May

12-May

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

26-Apr

26-Apr

13-May

15-May

17-May

19-May

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

3-May

3-May

15-May

17-May

19-May

21-May

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

10-May

10-May

22-May

24-May

26-May

28-May

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

17-May

17-May

29-May

31-May

2-Jun

4-Jun

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

24-May

24-May

5-Jun

7-Jun

9-Jun

11-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

31-May

31-May

12-Jun

14-Jun

16-Jun

18-Jun

5. DIRECT SERVICE TO USEC (AWE5): HALIFAX – NEW YORK – NORFOLK – SAVANNAH -CHARLESTON

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(GML)

HALIFAX

NEW YORK
(APM Terminals Port Elizabeth)

NORFOLK

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

SAT

SUN

MON

WED

THU

FRI

SAT

SUN

TUE

TUE

18:00

22:00

08:00

01:00

13:00

07:00

13:00

05:00

19:00

16:00

07:00

17:00

CMA CGM MARCO POLO

0TUI1S1MA

2-Apr

3-Apr

1-May

2-May

3-May

5-May

6-May

7-May

9-May

10-May

11-May

12-May

CMA CGM CHILE

0TUI5S1MA

9-Apr

10-Apr

8-May

9-May

10-May

12-May

13-May

14-May

16-May

17-May

18-May

19-May

APL GWANGYANG

0TUI9S1MA

16-Apr

17-Apr

15-May

16-May

17-May

19-May

20-May

21-May

23-May

24-May

25-May

26-May

CMA CGM T. JEFFERSON

0TUIDS1MA

23-Apr

24-Apr

22-May

23-May

24-May

26-May

27-May

28-May

30-May

31-May

1-Jun

2-Jun

CMA CGM PEGASUS

0TUIHS1MA

30-Apr

1-May

29-May

30-May

31-May

2-Jun

3-Jun

4-Jun

6-Jun

7-Jun

8-Jun

9-Jun

APL SOUTHAMPTON

0TUILS1MA

7-May

8-May

5-Jun

6-Jun

7-Jun

9-Jun

10-Jun

11-Jun

13-Jun

14-Jun

15-Jun

16-Jun

APL SENTOSA

0TUIPS1MA

14-May

15-May

12-Jun

13-Jun

14-Jun

16-Jun

17-Jun

18-Jun

20-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

6. DIRECT SERVICE TO USEC (AWE4): NEW YORK – SAVANNAH – CHARLESTON

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(TCTT)

NEW YORK
( MAHER terminal)

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

SUN

WED

FRI

SAT

SUN

MON

10:00

10:00

13:00

06:00

08:00

21:00

11:00

22:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

8-May

11-May

13-May

15-May

15-May

17-May

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

15-May

18-May

20-May

22-May

22-May

24-May

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

22-May

25-May

27-May

29-May

29-May

31-May

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

29-May

1-Jun

3-Jun

5-Jun

5-Jun

7-Jun

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

5-Jun

8-Jun

10-Jun

12-Jun

12-Jun

14-Jun

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

12-Jun

15-Jun

17-Jun

19-Jun

19-Jun

21-Jun

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

19-Jun

22-Jun

24-Jun

26-Jun

26-Jun

28-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

26-Jun

29-Jun

1-Jul

3-Jul

3-Jul

5-Jul

7. NEW YORK – NORFOLK – SAVANNAH via SHANGHAI (AWE2)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI (SHA08)

NEW YORK

NORFOLK

SAVANNAH

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

FRI

MON

TUE

WED

FRI

SAT

10:00

10:00

04:00

03:00

5:00

7:00

5:00

8:00

5:00

14:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

12-Apr

12-Apr

14-May

17-May

18-May

19-May

21-May

23-May

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

19-Apr

19-Apr

21-May

24-May

25-May

26-May

28-May

30-May

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

26-Apr

26-Apr

28-May

31-May

1-Jun

2-Jun

4-Jun

6-Jun

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

3-May

3-May

4-Jun

7-Jun

8-Jun

9-Jun

11-Jun

13-Jun

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

10-May

10-May

11-Jun

14-Jun

15-Jun

16-Jun

18-Jun

20-Jun

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

17-May

17-May

18-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

25-Jun

27-Jun

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

24-May

24-May

25-Jun

28-Jun

29-Jun

30-Jun

2-Jul

4-Jul

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

31-May

31-May

2-Jul

5-Jul

6-Jul

7-Jul

9-Jul

11-Jul

8. BOSTON via SHANGHAI (AWE1)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI (SHA08)

BOSTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

WED

THU

10:00

10:00

04:00

03:00

18:00

18:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

12-Apr

12-Apr

21-Apr

22-Apr

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

19-Apr

20-Apr

28-Apr

29-Apr

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

26-Apr

27-Apr

5-May

6-May

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

3-May

4-May

12-May

13-May

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

10-May

11-May

19-May

20-May

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

17-May

18-May

26-May

27-May

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

24-May

25-May

2-Jun

3-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

31-May

1-Jun

9-Jun

10-Jun

9. BALTIMORE via HONGKONG (AWE3)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(TCTT)

HONG KONG
(HKG01)

BALTIMORE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

SUN

MON

FRI

SAT

10:00

10:00

20:00

08:00

8:00

18:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

6-Apr

7-Apr

15-May

16-May

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

13-Apr

14-Apr

22-May

23-May

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

20-Apr

21-Apr

29-May

30-May

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

27-Apr

28-Apr

5-Jun

6-Jun

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

4-May

5-May

12-Jun

13-Jun

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

11-May

12-May

19-Jun

20-Jun

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

18-May

19-May

26-Jun

27-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

25-May

26-May

3-Jul

4-Jul

10. SEATTLE/VANCOUVER via SHANGHAI (MPNW)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

SHANGHAI 08

SEATTLE

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

TUE

WED

SUN

MON

TUE

THU

10:00

10:00

1100

1100

8:00

18:00

8:00

13:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

12-Apr

12-Apr

2-May

5-May

5-May

8-May

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

19-Apr

19-Apr

9-May

12-May

12-May

15-May

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

26-Apr

26-Apr

16-May

19-May

19-May

22-May

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

3-May

3-May

23-May

26-May

26-May

29-May

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

10-May

10-May

30-May

2-Jun

2-Jun

5-Jun

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

17-May

17-May

6-Jun

9-Jun

9-Jun

12-Jun

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

24-May

24-May

13-Jun

16-Jun

16-Jun

19-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

31-May

31-May

20-Jun

23-Jun

23-Jun

26-Jun

11. SEATTLE/VANCOUVER via HKG (OPNW)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

HONGKONG

VANCOUVER

SEATTLE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

MON

WED

THU

FRI

10:00

10:00

16:00

13:00

8:00

16:00

7:00

16:00

COSCO SHIPPING PEONY

014E

3-Apr

4-Apr

6-Apr

7-Apr

26-Apr

29-Apr

30-Apr

1-May

OOCL BERLIN

036E

10-Apr

11-Apr

13-Apr

14-Apr

3-May

6-May

7-May

8-May

COSCO EXCELLENCE

056E

17-Apr

18-Apr

20-Apr

21-Apr

10-May

13-May

14-May

15-May

OOCL CHONGQING

036E

24-Apr

25-Apr

27-Apr

28-Apr

17-May

20-May

21-May

22-May

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

1-May

2-May

4-May

5-May

24-May

27-May

28-May

29-May

OOCL KOREA

034E

8-May

9-May

11-May

12-May

31-May

3-Jun

4-Jun

5-Jun

OOCL POLAND

026E

15-May

16-May

18-May

19-May

7-Jun

10-Jun

11-Jun

12-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

22-May

23-May

25-May

26-May

14-Jun

17-Jun

18-Jun

19-Jun

12. USEC via SHANGHAI/XIAMEN (GME)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

XIAMEN

HOUSTON

MOBILE

TAMPA

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

TUE

SUN

MON

THU

FRI

SUN

MON

TUE

WED

COSCO SHIPPING PEONY

014E

12-Apr

13-Apr

13-Apr

13-Apr

20-May

21-May

30-May

31-May

1-Jun

2-Jun

OOCL BERLIN

036E

18-Apr

19-Apr

15-Apr

16-Apr

27-May

28-May

13-Jun

14-Jun

15-Jun

16-Jun

COSCO EXCELLENCE

056E

21-Apr

22-Apr

18-Apr

19-Apr

10-Jun

11-Jun

20-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

OOCL CHONGQING

036E

27-Apr

28-Apr

29-Apr

30-Apr

17-Jun

18-Jun

27-Jun

28-Jun

29-Jun

30-Jun

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

2-May

3-May

24-Jun

25-Jun

4-Jul

5-Jul

6-Jul

7-Jul

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

12-May

13-May

1-Jul

2-Jul

11-Jul

12-Jul

13-Jul

14-Jul

13. USEC via SHANGHAI (GME2)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (SSIT)

SHANGHAI

 

 HOUSTON

 

MOBILE

 

NEW ORLEANS

MIAMI

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

MON

TUE

THU

THU

TUE

THU

FRI

SAT

MON

TUE

THU

FRI

BELITA

0PG9DE1MA

8-Apr

9-Apr

17-Apr

18-Apr

11-May

13-May

14-May

15-May

17-May

18-May

20-May

21-May

CMA CGM ATTILA

0PG9FE1MA

15-Apr

16-Apr

24-Apr

25-Apr

18-May

20-May

21-May

22-May

24-May

25-May

27-May

28-May

APL OREGON

0PG9HE1MA

19-Apr

20-Apr

28-Apr

29-Apr

25-May

27-May

28-May

29-May

31-May

1-Jun

3-Jun

4-Jun

CMA CGM ALMAVIVA

0PG9JE1MA

26-Apr

27-Apr

5-May

6-May

1-Jun

3-Jun

4-Jun

5-Jun

7-Jun

8-Jun

10-Jun

11-Jun

CMA CGM SAMSON

0PG9LE1MA

3-May

4-May

12-May

13-May

15-Jun

10-Jun

11-Jun

12-Jun

14-Jun

15-Jun

17-Jun

18-Jun

CMA CGM MELISANDE

0PG9NE1MA

10-May

11-May

19-May

20-May

29-Jun

17-Jun

18-Jun

19-Jun

21-Jun

22-Jun

24-Jun

25-Jun

CMA CGM BIANCA

0PG9PE1MA

17-May

18-May

26-May

27-May

13-Jul

24-Jun

25-Jun

26-Jun

28-Jun

29-Jun

1-Jul

2-Jul

CMA CGM FIGARO

0PG9RE1MA

24-May

25-May

2-Jun

3-Jun

27-Jul

1-Jul

2-Jul

3-Jul

5-Jul

6-Jul

8-Jul

9-Jul

Ghi chú: Lịch tàu trên đây có thể thay đổi có /không có thông báo trước.

Các yêu cầu về booking, vui lòng liên hệ:

COSCO SHIPPING LINES VIETNAM

Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

TEL.: 84.8.38290000       FAX: 84.8. 35208111

Booking Team: [email protected]