Liên minh 2M sẽ không còn tồn tại sau hai năm vì các thành viên của nó, MSC và Maersk, đã cùng nhau đồng ý chấm dứt quan hệ đối tác vào tháng 1 năm 2025.

Trong một tuyên bố chung, các giám đốc điều hành của Maersk và MSC, Vincent Clerc và Soren Toft, nhận xét: “MSC và Maersk nhận ra rằng đã có nhiều thay đổi kể từ khi hai công ty ký thỏa thuận 10 năm vào năm 2015. Việc ngừng liên minh 2M mở đường cho cách để cả hai công ty tiếp tục theo đuổi các chiến lược riêng của họ.”

Hai công ty lưu ý rằng thông báo về việc chấm dứt quan hệ đối tác liên minh 2M không có tác động ngay lập tức đến các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng sử dụng giao dịch 2M.

“Các nhóm khách hàng của mỗi công ty sẽ liên lạc với các khách hàng tương ứng của họ để hỗ trợ trong và sau đó, việc loại bỏ liên minh 2M”, tuyên bố chung cho biết.

Liên minh 2M là một thỏa thuận chia sẻ tàu của hãng vận tải container (VSA), được Maersk và MSC giới thiệu vào năm 2015 và có thời hạn tối thiểu là 10 năm với thời gian thông báo trước hai năm khi chấm dứt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *