Ocean Network Express (ONE) đã ra mắt Máy tính sinh thái ONE, sẽ đo lượng khí thải CO2 từ các tàu của họ.

Công cụ này là một trong những bước đầu tiên của công ty hướng tới năng lượng bằng không. Hãng vận tải Singapore lưu ý rằng với ONE Eco Calculator, các đơn vị được biểu thị bằng Tank-to-Wake (TTW), thước đo lượng khí thải từ việc đốt nhiên liệu được lưu trữ trong bể hoặc Well-to-Wake (WTW) , thước đo lượng khí thải từ quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng nhiên liệu trên tàu.

“ONE Eco Calculator được phát triển không chỉ cho chúng tôi mà còn cho những người chơi và khách hàng có cùng chí hướng đang tìm kiếm các giải pháp vận chuyển bền vững và tìm cách quản lý lượng khí thải hàng hóa của chính họ,” Koshiro Wake, phó chủ tịch cấp cao của Bộ phận Chiến lược Doanh nghiệp & Bền vững tại ONE nhận xét.

Koshiro cũng nói thêm rằng cam kết đạt được mức 0 ròng là ưu tiên chính trong chương trình quản lý của ONE, cùng với Chiến lược xanh của công ty được công bố vào tháng 3 năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *